Diplomsko delo

Bachelor Degree

Obseg predmeta:

10,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 30 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maja Garb

  Učitelji predmeta:

 • zasl. prof. dr. Anton Bebler
 • prof. dr. Anton Grizold
 • doc. dr. Damijan Guštin
 • prof. dr. Ljubica Jelušič
 • doc. dr. Jelena Juvan
 • doc. dr. Erik Kopač
 • prof. dr. Marjan Malešič
 • izr. prof. dr. Vladimir Prebilič
 • prof. dr. Iztok Prezelj
 • doc. dr. Uroš Svete
 • izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Verzija:

POL-OBR

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • univerzitetni program Politologija - obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Diplomsko delo na programu Politologija – obramboslovje se praviloma izdeluje na vseh vsebinskih področjih članov Katedre za obramboslovje pod mentorstvom izbranega nosilca. Cilj je spodbuditi samostojno raziskovalno delo študenta, pri čemer je nujno upoštevati metodološka pravila raziskovanja in navodila zavoda (Fakultete za družbene vede) za izdelavo diplomskih del. Študenti pa se lahko odločijo tudi za interdisciplinaren pristop in kombinacijo znanj z več področij.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava