Strokovna praksa

Professional practice / Traineeship

Obseg predmeta:

4,00 KT / 90 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 90 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Simona Kustec

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Tomaž Deželan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Verzija:

POL-APJU

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Cilj strokovnega usposabljanja je nadgraditi oz. dopolniti pridobljena teoretična znanja z izkušnjami iz vsakodnevnega praktičnega delovanja na področju (javnih) politik in javne uprave. Temeljni cilji strokovne prakse so: spoznavanje strokovnega dela v izbrani organizaciji; uporaba pridobljenega znanja v delovnem okolju organizacije; vpogled v delovne aktivnosti oz. procese, ki potekajo na posameznem delovnem področju organizacije; sodelovanje pri izvedbi strokovnih nalog in samostojno opravlja

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava