Praktikum

Practicum

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 30 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Žiga Vodovnik

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Marinko Banjac

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Verzija:

AP

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se seznanijo z osnovami znanstvenega pisanja, kjer je glavni poudarek, inter alia, na pregledu možnih načinov citiranja, primernim diskurzom in strukturo znanstvenih besedil ter drugimi pravili pisanja/urejanja besedil. V drugem delu se študenti seznanijo z iskanjem (sekundarnih) virov v bazah podatkov oziroma zbirkah, ki so na voljo preko ODKJG, v zadnjem delu pa pridobljeno znanje uporabijo pri pisanju osnutka diplomskega dela.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 03.05.2020