Upravljanje neprofitnih in prostovoljnih organizacij

Management of Non-profit and Voluntary Organizations

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Tatjana Rakar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se seznanijo z vlogo in pomenom zasebnih neprofitnih in prostovoljnih organizacij v sodobnih družbah ter s procesi njihovega upravljanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava