Športna vzgoja

Physical Education

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (7 ur predavanj, 50 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

asist. dr. Petra Zaletel

  Učitelji predmeta:

 • pred. Jaroš Štekl

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • univerzitetni program Analitska sociologija
 • univerzitetni program Družboslovna informatika
 • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
 • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije
 • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • univerzitetni program Kulturologija
 • univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • univerzitetni program Novinarstvo
 • univerzitetni program Politologija - obramboslovje
 • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja
 • univerzitetni program Politologija - študije politike in države
 • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, vodenih celodnevnih aktivnosti ter preverjanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. Program predavanj obsega splošne vsebine, program vaj pa specialne teoretične vsebine ter učenje, izpopolnjevanje v izbrani športni panogi in pridobivanje osnov športno-rekreativnega treninga. Za predhodno selekcionirane študente potekajo vaje v obliki rednih treningov in tekmovanj.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava