Stilistika poročevalstva

Stylistics of News-reporting

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 17 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Monika Kalin Golob

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je študente usposobiti za razpoznavanje in ustrezno rabo jezikovno-stilnih značilnosti v medijskih, predvsem novinarskih besedilih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava