Sociokulturni vidiki globalizacije

Sociocultural aspects of globalisation

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Ksenija Šabec

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Natalija Majsova

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se osredotoča na naslednje tematske sklope: kulturno-zgodovinski kontekst globalizacijskih procesov; terminološke distinkcije pojmov (globalizem, globalnost, globalizacija); moderne in kontramoderne identitete v globalnem okolju (sodobni nacionalizmi, patriotizmi, multikulturnost); ambivalentnost globalizacijskih procesov (glokalizacija, mcdonaldizacija, vesternizacija/pozahodnjenje); globalni akterji (Evropa/EU, ZDA, Kitajska ...); obstoj globalne kulture; sodobni globalni problemi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.05.2020