Politike EU

EU Policies

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Damjan Lajh

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se ukvarja z institucionalnimi in procesualnimi vidiki oblikovanja in implementacije politik EU. Pri predmetu opredelimo posebnosti javnopolitične arene odločanja EU, pregledamo ključne razloge za nastanek, razvoj in tipologijo skupnih politik EU, izpostavimo vlogo in značilnosti posameznih javnopolitičnih igralcev, ki sodelujejo v javnopolitičnem procesu EU na različnih ravneh, ter se seznanimo s procesualnimi značilnostmi oblikovanja in implementacije politik EU.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava