Politika tretjega sveta

Third World Politics

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Žiga Vodovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava različne vidike t.i. Tretjega sveta, tako da bo študent sposoben kritično reflektirati pojem, vzroke za njegov nastanek in predvsem njegovo politično in gospodarsko vlogo. Študenti bodo sposobni evalvacije konkurenčnih razumevanj globalnega juga, različnih teoretičnih pogledov na razvoj in globalni jug, poglobljeno razumevanje vloge globalnega juga v globalizacijskih procesih in zlasti razvoja konceptov globalnega vladovanja in demokracije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 22.06.2020