Politika prava oboroženih spopadov

Politics of Law in Armed Conflict

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Danijel Crnčec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • univerzitetni program Politologija - obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Norme prava oboroženih spopadov. Pomen prava oboroženih spopadov in viri prava oboroženih spopadov. Subjekti, ki so tudi akterji v oboroženih spopadih, njihove pravice in dolžnosti. Enostransko reševanje sporov, sredstva mirnega reševanja sporov, sistem kolektivne varnosti. Koncept nevtralnosti. Omejitve, ki jih določa pravo oboroženih spopadov glede oseb, objektov, sredstev in načinov vojskovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava