Pisanje diplomskega dela

BA Thesis

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 50 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Velikonja

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se najprej seznanijo z osnovnimi teoretskimi in metodološkimi izhodišči in predpostavkami izdelave avtorskega znanstvenega besedila nekoliko daljšega obsega, v nadaljevanju pa tovrsten izdelek kot diplomsko nalogo pod mentorstvom izbranega habilitiranega visokošolskega učitelja tudi napišejo.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.05.2020