Nova religijska gibanja

New Religious Movements

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 17 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleš Črnič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet nadgrajuje in fokusira religiološke vsebine, ki jih predstavimo v prvem letniku študija kulturologije (zato se pričakuje/zahteva predznanje, ki ga študenti pridobijo pri predmetu Religija in kultura; lahko tudi Primerjalna religiologija ali Sociologija religije). Temeljni cilj je opremiti študenta s kategorialnim aparatom za razumevanje sodobnih alternativnih religijskih dogajanj.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava