Metodološki praktikum

Practical training in research methodology

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 57 ur seminarjev, 3 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Vesna Dolničar

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Gregor Petrič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Koncipiranje, načrtovanje in projektno vodenje anketnega procesa, analiza sekundarnih virov, organizacijski vidiki anketiranja, delo z anketarji, faze anketnega projekta, uporaba sodobnih tehnologij (CATI, CAPI), spletne ankete (1KA), specifičnosti različnih načinov anketiranja, metode kvalitativnega raziskovanja, druge raziskovalne metode, priprava raziskovalnega poročila in predstavitve rezultatov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.05.2020