Komunikološki raziskovalni seminar

Communication Research Seminar

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 50 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Opredelitev raziskovalnega problema in postavitev raziskovalnega vprašanja; teoretska izhodišča za postavitev raziskovalnih tez; pregled literature na koncpetualni in metodološki ravni; zasnova empirične raziskave v obliki raziskovalnega načrta; sodelovanje pri izvedbi skupne empirične raziskave in zbiranju podatkov; analiza podatkov, izdelava raziskovalnega poročila.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.04.2020