Izobraževanje in upravljanje znanja

Education and knowledge management

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Anton Kramberger

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Cilji, vsebina, viri, obveznosti (1x). Opredelitve pojavov, pojmov (1x). Regulacijske sfere, institucije (Regini, Streeck), ravni upravljanja, koordinacija (2x). Sistemi izobraževanja (1x). Izobraževanje in trgi dela (1x). Trendi, tehnološko inoviranje (širjenje, prevzem, učenje, družbeni učinki) (2x). Mikro raven - prenos znanja (1x). Mezzo raven - modeli upravljanja znanja (3x). Makro raven - modeli vlaganj v znanje (1x). Kakovost prenosa in upravljanja znanja, Slovenija (1x).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 04.05.2020