Izdelava diplomskega dela

Diploma preparation

Obseg predmeta:

15,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 30 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Miroljub Ignjatović

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Branko Ilič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Individualno delo pri izdelavi diplomskega dela obsega iskanje, branje in analizo ustreznih virov in literature pri izbrani raziskovalni temi in problemu, izbor primernih raziskovalnih metod, izvedbo morebitne empirične raziskave in pisanje diplomskega dela na strokovnem področju, ki ga pokriva Katedra za socialni in kadrovski menedžment. Mentor kandidatu nudi pomoč in svetovanje pri izbrani temi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava