Filmske študije

Film Studies

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Peter Stanković

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Natalija Majsova

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet uvaja v teorijo in prakso filma. Vsebinski sklopi, okoli katerih so organizirana predavanja, segajo od tistih, ki zadevajo različne strukturne kontekste proizvodnje in potrošnje filmov, do tistih, ki so tesneje vezani na samo filmsko govorico. Predstavljeni so tudi nekateri ilustrativni filmi, ki jih študentje na razpravah reflektirajo. V okviru seminarja študentje na osnovi znanj, ki so jih pridobili pri predavanjih, po skupinah posnamejo samostojne filmske izdelke.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava