Evropske družbe in globalizacija

European Societies and Globalisation

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 40 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Franc Trček

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Samo Uhan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Vsebino predmeta uokvirjata vprašanji, kako so evropske družbe (države) vplivale in še vedno vplivajo na globalizacijske procese in kako (so) se evropske družbe in odnosi med njimi spreminjali oz. se spreminjajo zaradi globalizacijskih procesov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava