EU v svetovnem gospodarstvu

EU in a global economy

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 6 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andreja Jaklič

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Anže Burger
  • zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava položaj EU v svetovnem gospodarstvu in odnose EU s ključnimi akterji MEO (ZDA, BRIK). Analizira najpomembnejše dejavnike uspešnega gospodarstva in glavne značilnosti EU ter podrobneje proučuje trenutne politike in dileme EU. Poudarek je na primerjavi EU s pomembnimi svetovnimi ekonomskimi prostori, prepoznavanju primerjalnih prednosti in slabosti EU ter možnosti za izboljšanje njenega položaja v svetu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 29.04.2020