Skoči do osrednje vsebine

Epistemologija družbenih ved

Epistemology of Social Sciences

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Franc Mali

    Učitelji predmeta:

  • asist. Maruška Nardoni

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Osnovni cilj: seznaniti študente s temeljnimi spoznavno-teoretskimi in metodološkimi pristopi v družboslovnem vedenju. Dana bo natančna in sistematična predstavitev ključnih spoznavno-teoretskih in splošnih metodoloških pristopov, na katerih temelji današnje družboslovje. V skladu s tem splošnim ciljem bodo slušatelji seznanjeni s teoretičnimi in empiričnimi primeri raziskovanja dedukcije, indukcije, hermenevtike, prognoziranja, idealnih tipov, metode racionalne izbire.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.04.2020