Drugi tuji strokovni jezik IV: ruščina

Foreign language IV: Russian for specific purposes

Obseg predmeta:

5,00 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Larisa Gabrovšek

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Ruščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Študenti utrjujejo specifične strukture, značilne za jezikovno podzvrst izbranega študijskega področja. Urijo se v pisanju poročil, vezanih na določeno problematiko s poudarkom na koherentnosti sporočila ter jezikovno izraženi strokovni natančnosti in vsebinski ustreznosti. Ob simulacijah se urijo v zahtevnejših oblikah ustnega izražanja s poudarkom na najbolj pogosto uporabljenih jezikovnih funkcijah v strokovnih razpravah

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.05.2020