Diplomatski in konzularni odnosi

Diplomatic and Consular Relations

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Boštjan Udovič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Jana Arbeiter
  • prof. dr. Bojko Bučar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Zgodovina diplomatskih (vključno s konzularnimi) odnosov kot enega od sredstev zunanje politike, institucije mirnega reševanja sporov v sodobni mednarodni skupnosti in diplomatskega obnašanja na ravni medosebnih stikov in politične kulture. Diplomacija kot področje znanstvenega proučevanja in strokovne usposobljenosti. Organiziranost države in drugih subjektov mednarodnega prava in mednarodnih odnosov za izvajanje 'zunanje' politike. Funkcije in naloge predstavništev in predstavnikov subjektov m

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 16.06.2020