Delovno in socialno pravo

Labour and Social Law

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Barbara Rajgelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, in sicer iz kolektivnega delovnega prava (razmerja med socialnimi partnerji, strukturna in finančna participacija delavcev itd.), individualnega delovnega prava (pravice in obveznosti delavca in delodajalca pri sklepanju, med trajanjem in pri prenehanju delovnega razmerja) in prava socialne varnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava