Aktualni problemi mednarodne skupnosti

Current Issues in the International Community

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Bojko Bučar
  • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet povzema spoznanja iz predhodno opravljenih obveznih predmetov na programu Mednarodni odnosi in uvaja študente v raziskovanje problemov, ki so v središču pozornosti sodobne mednarodne skupnosti. Predmet poteka brez predavanj v obliki seminarjev, odprt je za tuje študente (zato poteka v angleškem jeziku). To pomeni nujno vnaprejšnjo pripravo študentov in njihovo aktivno sodelovanje pri predmetu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 29.05.2020