Vladanje in mednarodni odnosi

Global governance

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 30 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Zlatko Šabič

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Gian Luca Gardini
  • prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
  • zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Vladanje v mednarodni skupnosti je specifičen proces, ki pomeni horizontalno in vertikalno reguliranje mednarodnih odnosov. V tem smislu si bomo v razpravi pri predmetu zastavljali različna vprašanja, v katerih bomo analizirali procese vladanja in akterje, ki v njih sodelujejo. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava