Utopistike: alternative družbenega razvoja

Utopistics: Alternatives of Social Development

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

zasl. prof. dr. Tanja Rener

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študentke in študente usposablja in spodbuja za kritično analizo zgodovinskih alternativ družbenega razvoja. Izhaja iz svetovno-sistemske analize in reflektira učinke sodobne strukturne krize kapitalizma. Predstavlja, razčlenjuje in kritično premišlja alternative družbenega razvoja kot so: sožitna nerast (Latouche), univerzalni temeljni dohodek (Van Parijs, Korošec), ne-tržne oblike menjave (npr. časovne banke) in načine mišljenja (npr. kozmopolitizem, univerzalizem, Beck, Wallerstein)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava