Upravljanje znanja

Knowledge Management

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Dana Mesner Andolšek

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Samo Pavlin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Študenti bodo uvodoma seznanjeni z epistemologijo znanja. Posebna pozornost bo namenjena organizacijskemu učenju, principom učeče se organizacije, usklajevanju organizacijskih strategij s sistematičnim uvajanjem strategij upravljanja znanja. Pri tem se bomo osredotočili na organizacijski in procesni nivo. Študentje bodo pozornost usmerili tudi na praktične vidike uvajanja upravljanja znanja v organizacijo. Pri drugi različici opravljanja obveznosti pa bodo študenti pri analizi primerov in analizi pogojev za upravljanje znanja izdelali seminarsko nalogo, v katero bodo zajeta tudi znanja iz drugih predmetov magistrskega programa (multivariatne metode). Predmet se bo na izrednem študiju izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava