Upravljanje tržnih znamk

Strategic brand management

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Strateško tržno komuniciranje

Kratka vsebina predmeta:

Predmet ponuja teoretični okvir za razumevanje ustvarjanja vrednosti tržne znamke. Raziskuje nujno potrebne sestavine za trajne pozitivne izkušnje porabnikov in vzajemno nagrajujoče medsebojne odnose deležnikov z znamko. Učinke zavedanja, poznavanja, pričakovanj, preference in vedenja ovrednoti z namenom vpogleda v sestavine, iz katerih izhaja vrednost znamke (BEQ).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.05.2020