Študije vsakdanjega življenja

Studies of everyday life

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Švab

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andreja Živoder

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente in študentke na sistematičen način seznanja z raznolikimi teoretskimi pristopi v okviru študij vsakdanjega življenja, fenomeni oz. vidiki vsakdanjega življenja ter osnovami raziskovanja vsakdanjega življenja (kvalitativna metodologija). V obravnavi ključnih fenomenov oz. vidikov vsakdanjega življenja je poseben poudarek na kritični refleksiji družbenih sprememb v zahodnih poznomodernih družbah (procesi refleksivne modernizacije) ter njihovih implikacij za vsakdanje življenje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 11.05.2020