Spol, delo in organizacije

Gender, work and organisations

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Tatjana Rakar

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu bodo analizirani povezanost spola, dela in organizacij in bo podana razlaga delitve in vrednotenja različnih vrst dela (neplačano/plačano), dejavnosti (feminizirane/maskulinizirane) in sfer življenja (zasebno/javno). Pomembne teme obravnave bodo: sodobna rekonceptualizacija koncepta dela, spolna delitev dela, spolno določena organizacijska kultura, spolnost, delo in organizacije, delitev organizacijskih vlog in moči po spolu, spolna segregacija poklicev in razlike v plačah. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava