Sociologija načrtovanja in urejanja prostora

Sociology of urban planning

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet predstavi temeljne družbeno prostorske trende na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni ter njihov potencialni vpliv na prostorski razvoj in njihove okoljske posledice. Prostor, ki je bil nedavno predvsem ovira za vzpostavljanje in upravljanje družbenih procesov, pridobiva v dobi globalne lokalne konvergence polivalentne funkcije. Obravnavani bodo procesi prostorske integracije in vprašanja legitimizacije prostorskega urejanja in načrtovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava