Sociologija družbenih problemov

Sociology of social problems

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Simona Zavratnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Družbene probleme obravnavamo v naslednjih sklopih: definicije družbenega problema in sociološke razlage (od pozitivizma do konstruktivizma) posredovanje v družbene probleme (od politične do operativne ravni); priznavanje in odzivanje na družbene probleme v okviru javnih politik (od oblikovanja do izvedbe in evalvacije politik), vloga jezika, medijev in drugih akterjev; raziskovanje (vloga, metode in raziskovalni načrt); primeri družbenih problemov, 'panikologija'.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 29.09.2020