Raziskovalni seminar - KOM

Research seminar

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Uhan

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Komunikologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet usposablja študente za raziskovanje vloge in položaja medijev v sodobni družbi. Pristopi, ki jih obravnava predmet temeljijo na kritični refleksiji kulturnih praks, hkrati s teoretično in empirično analizo simbolnih in realnih učinkov medijev. Predmetne vsebine usmerjajo študente k raziskovanju načinov delovanja medijev, njihovega reprezentacijskega potenciala in političnih konsekvenc.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava