Raziskovalni proseminar

Research proseminar

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Žiga Vodovnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andrej Kurnik
  • izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič
  • prof. dr. Igor Lukšič
  • prof. dr. Cirila Toplak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Politologija - politična teorija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se osredotoča na praktično uporabo predstavljenih metod in pristopov za zasnutek metodološkega okvirja magistrske naloge in drugih raziskovalnih nalog na področju politične teorije. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 03.05.2020