Popularna glasba

Popular music

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Gregor Tomc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Kulturologija - kulturne in religijske študije

Kratka vsebina predmeta:

V prvem sklopu predavanj bomo obravnavali kognitivne in kulturne dimenzije razumevanja glasbe. Obravnavali bomo tri pristope k raziskovanju popularne glasbe: da je popularna glasba stvar nižjih slojev (klasična sociološka razlaga), da produkcija in potrošnja popularne glasbe odražata zgolj preference posameznika (postmoderna teorija samoaktualizacije), medtem ko tretji razlagajo, da imajo višji sloji bolj pluralno in intenzivno glasbeno potrošno (teorija vsejedov in specialistov).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava