Mednarodno in interkulturno komuniciranje

International and intercultural communication

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mojca Pajnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Simona Zavratnik

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Komunikologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet analizira spremembe komuniciranja v sodobnih družbah globalizma in multikulturalizma. Mednarodno komuniciranje je obravnavano z gledišča več teoretičnih pristopov, zlasti kritične politične ekonomije, teorije svetovnih sistemov in teorije razvoja. Na podlagi pojmovanja javnosti je pozornost posvečena razumevanju mednarodnega komuniciranja v obdobju povečevanja števila transnacionalnih akterjev in značilnosti političnega komuniciranja. Študij se posveča obravnavi konceptov komuniciranja z ugotavljanjem relacij do vprašanj kulturne avtonomije in generacij človekovih pravic. Pri obravnavi interkulturnega komuniciranja predmet presoja odnose med večinskimi in manjšinskimi kulturami in ugotavlja variacije mono- in multikulturalizma teoretično in empirično.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava