Magistrsko delo - EVR-ŠT

Master thesis

Obseg predmeta:

24,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 30 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andreja Jaklič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Evropske študije

Kratka vsebina predmeta:

Seminarsko delo in individualno delo s študenti. Pomoč in svetovanje v vseh fazah pisanja magistrskega dela: od izbire teme, opredelitve problemov, postavljanja hipotez, operacionalizacije ključnih pojmov, metod zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov do končnega urejanja besedila.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava