Analiza organizacij in komparativni menedžment

Organizational analysis and comparative management

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Rus

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava osnove managementa in organizacij: organizacijske strukture in procese (odločanje, moč, vpliv), obvladovanje organizacij, vodenje v organizaciji, ljudje v organizaciji, akterji v organizaciji, zunanja kontrola organizacij, kooperativne oblike medorganiazcijskih odnosov, organizacija in država, vpliv globalizacije trgov na vedenje podjetij, nacionalne kulture in management, management v globalnem podjetju. Na izrednem študiju se bo predmet izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava