Magistrsko delo

Master thesis

Obseg predmeta:

30,00 KT / 90 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 90 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Damjan Lajh

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenski

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Politologija - analiza politik in javna uprava

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je seznaniti študente z najpomembnejšimi metodološko različnimi pristopi k proučevanju javnopolitičnih in javnoupravnih tematik, z različnimi raziskovalnimi metodami in z metodološko-znanstvenim aparatom. Predmet posebno pozornost namenja raziskovalnim metodam ter iskanju virov, slednjemu v sodelovanju s knjižnico Jožeta Goričarja, ter pripravi in pisanju strokovnih in znanstvenih besedil.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava