Sodobni pristopi k upravljanju

Contemporary approaches to the management

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Marjan Brezovšek

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Politologija - analiza politik in javna uprava

Kratka vsebina predmeta:

Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina. Temeljni pojmi in njihova razmejitev (upravljanje, management, governance). Razvoj vede o javni upravi in krize njene identitete. Sodobne teorije (pristopi) o upravi (novi javni menedžment, post novi javni menedžment, neoweberijanska država, itd.). Vodenje v javni upravi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava