Praksa (KULT-ŠKU)

Internship

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 50 ur vaj, 10 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mirt Komel

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Predmet Praksa je namenjen praktičnemu usposabljanju študentov za samostojno raziskovalno ali organizacijsko obliko dela na področju kulture. Na Oddelku za kulturologijo se študenti pri predmetu Praksa dejavno vključijo v raziskovanje, ki poteka v okviru raziskovalnih Centrov fakultete ali izven nje. Študenti lahko opravijo tudi delovno prakso v obliki sodelovanja z naborom kulturnih institucij, s katerimi ima Oddelek sprejet dogovor ali Fakulteta podpisano pogodbo. Študenti o svojem delu napišejo krajše pisno poročilo, slednje pa oddajo skupaj s potrdilom o praktičnem usposabljanju.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 06.05.2020