Evropeizacija

Europeanization

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Cirila Toplak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet Evropeizacija študente seznani s ključnimi mejniki zgodovinskega konteksta političnih, socialnih, kulturnih in identitetnih evropeizacijskih procesov skozi kritično analizo utopičnih zasnov evropskega združenja in kratkotrajnih prisilnih združitev pred 2. svetovno vojno. Sodobni projekt evropskih integracij je kritično analiziran skozi integracijske teorije in ideologije z njihovimi pozitivnimi in normativnimi učinki. Predmet vključuje tudi vse elemente evropskega politološkega predmetnika na temo EU: evropske institucije, politike, odločevalske procese, volilni sistem, politično participacijo, politično komunikacijo in vladovanje. V seminarskem delu predmeta se študenti poglobljeno seznanijo z evropeizacijo z raziskovanjem post-strukturalističnih aspektov »evropskosti«. Predmet Evropeizacija tako zagotavlja znanja o Evropski uniji, ki so prilagojena teoretsko usmerjenim študentom programa Študije politike in države. Odprt je tudi za tuje študente in se izvaja v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.05.2020