Digitalne inovacije, storitve in organizacija

Digital Innovation, service and organization

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Jaroslav Berce

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Darja Grošelj

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Študentje se pri predmetu seznanijo z (1) osnovnim pregledom različnih organizacijskih struktur (privatne, javne, virtualne, spin-off podjetja ...); spoznajo s (2) funkcijo poslovnih procesov, ki temeljijo na informacijsko-telekomunikacijski podpori - elektronsko poslovanje (npr.: CRM, nabavna veriga / veriga dodane vrednosti, znanje, virtualni marketinga, teledelo, digitalne storitve za podporo delovanja organizacije); in preko predstavitev dobijo uvid v (3) ustvarjanje organizacijskih inovativnih okolij, množičnega financiranja in start-up, ki jih omogoča Internet. Pri predmetu se bodo slušatelji seznanili z osnovnimi principi vodenja in ustvarjanja inovacije v (zagonskih) podjetjih in organizacijah (na ravni celotne organizacije in posameznika/delovnega mesta), ki jih spreminja IKT; redefinicijo vloge informacijske tehnologije, ki spreminja značaj življenja in dela; pravni vidiki digitalnih storitev (npr. PSI, IPR, IPTD).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.02.2021