Vrednotenje javnih politik

Public policy evaluation

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Simona Kustec Lipicer

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Z namenom razumevanja rezultatov in učinkov vsakodnevnega živahnega (javno)političnega delovanja je cilj predmeta podati teoretično in uporabno metodološko znanje za ocenjevanje uspešnosti javnih politik, programov, projektov in ukrepov, ki jih sprejemajo ter nadalje izvajajo politični odločevalci.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 19.03.2019