Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje

Tranistion to Democracy and its Consolidation

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Danica Fink Hafner

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Bogomil Ferfila

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je sestavljen iz teoretičnega dela, ki pojasnjuje osnovne pristope k proučevanju prehodov v demokracijo glede na predpogoje (vključuje kazalce razvitosti)in vlogo elitin empiričnega dela, ki opisuje valove demokratizacije in pojasnjuje razloge, okoliščine, zunanje dejavnike itd, ki vplivajo na posebnosti in tempo demokratizacije, narekujejo t. i. ustavne izbire, itd. in posledično določajo tudi dinamiko demokratične konsolidacije. Kot primer služijo države srednje in vzhodne Evrope itd.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.03.2019