Metodologija in problemi analize kulturnih politik

Issues and methodology of cultural policy analysis

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Simona Kustec Lipicer

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik
  • doc. dr. Meta Novak

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se osredotoča na policy analitične razsežnosti (policy analysis) oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih kulturnih politik v Sloveniji, v posameznih evropskih državah in na ravni Evropske unije. Vsebina predmeta bo študentkam in študentom omogočila a) teoretsko utemeljeno razumevanje oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih politik; b) seznanjanje s praktičnimi problemi empiričnega raziskovanja procesov na področju kulturnih politik.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 19.03.2019