Strateški menedžment v kulturi

Strategic menagement in the cultural field

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Vesna Čopič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet posreduje praktična znanja, veščine, tehnike in metode, ki so namenjene globjemu razumevanju poslanstva kulturnih ustanov, njihovih programov, kadrovskih posebnosti, trženju, načinu organiziranja in značilnostim njihovega okolja. Strateški menedžment vpenja upravljanje in vodenje kulturnih organizacij v širši družbeni kontekst in njegovo institucionalno okolje z vidika srednjeročnih oziroma dolgoročnih organinizacijskih strategij.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 06.03.2019