Psihoanaliza in kultura

Psychoanalysis and culture

Obseg predmeta:

5,0 KT / 58 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 28 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Karmen Šterk

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Jela Krečič Žižek

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet slušatelje opremi z možnostjo alternativne, psihoanalitske interpretacije kulturnih in osebnih razlik ter s tem omogoči celostno razumevanje individualnosti subjekta. Cilj predmeta je študente naučiti uporabljati interpretativni okvir teoretske psihoanalize, kot se je razvila znotraj področja kulturnih študij. Na ta način bodo študenti razpolagali z alternativnim analitičnim imaginarijem pojmovnika družb in kultur.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 06.03.2019