Interno komuniciranje

Internal communication

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Dejan Verčič

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Metka Kuhar

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente uvaja v sodobno prakso internega komuniciranja. Uvodoma obravnava temeljne pojme organizacijske in komunikacijske klime, organizacijske kulture, zadovoljstva z delom, organizacijo in komuniciranjem. Nato preide od obveščanja do vključevanja zaposlenih in njihovi zavzetosti, snovanja načrtov internega komuniciranja, njihovega izvajanja in vrednotenja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 06.03.2019