Varnostni sektor in družba

Security sector and society

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Ljubica Jelušič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Temeljne vsebine predmeta so: opredelitev varnostnega sektorja kot skupka vseh institucij, ki zagotavljajo varnost družbe z možnostjo uporabe sile (pristop DCAF) in analiziranje problemov v odnosih med vojsko, policijo, paravojaškimi silami, obveščevalnimi službami, zasebnimi varnostnimi službami in civilnim okoljem. Socialni in funkcionalni imperativ; vojska, policija in paravojaške sile v novih vlogah pri zagotavljanju varnosti izven meja države. Demokratični nadzor nad varnostnim sektorjem; pomen medijev kot posrednikov med varnostnim sektorjem in družbo; sociološke implikacije feminizacije varnostnega sektorja; vloga javnega mnenja in javnomnenjskih raziskav v legitimiranju varnostnega sektorja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.03.2019